O NAS

Czyszczenie łańcuchów transportowych przyszłości


Od wielu lat w branży technologii powierzchniowych istnieje problem ścierania oraz pękania łańcuchów transportowych. Kwestia wybrakowania spowodowanego zanieczyszczeniami stanowi od dawna duży problem przede wszystkim w takich dziedzinach przemysłu jak lakiernictwo i malowanie proszkowe. Opadanie zanieczyszczeń mechanicznych lub pyłów na elementy, które mają być polakierowane lub pomalowane proszkowo generuje obecnie wysokie koszty w przemyśle.

Założyciele BRIGE GmbH, rozwiązali ten problem. W tym celu w trakcie ponad 5000 godzin roboczych opracowano system czyszczenia (na mokro) łańcuchów transportowych BRIGE High-Tech, nazywany systemem B-CLEAN. W ten sposób powstała nowa generacja systemów czyszczenia łańcuchów transportowych do przenośników podwieszanych. Czyszczenie systemem BRIGE B-CLEAN  pozwala zminimalizować długie przestoje spowodowane częstą wymianą zabrudzonych łańcuchów transportowych. Zastosowanie systemu B-CLEAN umożliwia znaczną redukcję kosztów serwisowania ponoszonych przez firmy produkcyjne. Ponadto ścieranie łańcuchów zostaje zminimalizowane, a tym samym wzrasta bezpieczeństwo produkcji.

 

Produkty BRIGE są stosowane np. w branży technologii powierzchniowych. Nasze systemy można z powodzeniem i w elastyczny sposób wykorzystywać także w przemyśle samochodowym, spożywczym lub farmaceutycznym. 

 

Jako BRIGE GmbH stawiamy na ducha wynalazczości, czwartą rewolucję przemysłową, sztukę inżynieryjną oraz budowę maszyn. Widać to także po nowoczesnym wyglądzie naszych urządzeń. Opracowujemy ukierunkowane rozwiązania dla naszych klientów.

Tu można znaleźć informacje o naszych produktach: