ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony rozwój to myśl przewodnia i podstawa naszego działania.

Ekologia i recykling

Podczas opracowywania naszych urządzeń od początku mieliśmy na względzie dbałość o zasoby naturalne. Przykładem może być tu obieg naszego środka czyszczącego, który pomimo dodania substancji czyszczących jest nieetykietowany. Utylizacja środka czyszczącego odbywa się zgodnie z przepisami i według najnowszych standardów. Dodatkowo stawiamy na nowoczesną, oszczędzającą energię technologię dmuchawy bocznokanałowej i tym samym w naszych zastosowaniach na sucho oszczędzamy aż do 90% energii w stosunku do użycia powietrza sprężonego w sprężarce.

Jakość produktu

Dobrze to dla nas za mało. Oferujemy innowacyjne i certyfikowane produkty. Żaden z naszych produktów nie opuszcza hali przed przejściem kontroli jakości. Dla nas liczy się niezmiennie dobra jakość i bezpieczeństwo.